ساعت

آب بند کردن دیوار های کاهگلی

آب بند کردن دیوار های گچی و رنگ های پایه آب

1-دیواری گچی یا کاهگلی و یا رنگ آمیزی شده که اجرا شده و اماده می باشد
محصول نانو نمایی را به صورت فرچه زنی یا با پیستوله به صورت خالص بر روی دیوار می کشیم(فرچه رنگ پلاستیک یا پیستوله)
نکته:فقط شرره مواد نداشته باشید و به صورت جذبی فقط باشد
 

2- برای تهیه ملات کاهگل آب بند 
8 لیتر ازمحصول نانو کیت پروف ملاتی  را با آب  و 200 کیلوگرم خاک (چهار فرغون ) و میزان مورد نیاز کاه و مخلوط می نماییم و کاملا هم میزنیم سپس شروع به ملات کاری با کاهگل می نماییم.
3-آب بند کردن رنگ های پایه آب رنگ های معدنی یا پودری ویا آکریلیک
 
به نسبت یک به چهار (یک نانو نمایی- 4 رنگ پایه آب) محصول نانو نمایی را به رنگ پایه آب مورد نیاز اضافه می نماییم و بعد از اعمال سطحی بدون ایجاد لایه، رنگی صد در صد آب بند خواهید داشت و هم قابل شستشو می باشد. حتی می توانید بعد از اتمام رنگ زمانی که رنگ خشک شد از محصول نانو نمایی بصورت خالص روی سطح بکشید، بعد از خشک شدن سطح کاملا اب بند می گردد.
نکته قابل ذکر در فرچه زنی محصول نانو نمایی باید دقت کافی لحاظ شده و از شره کردن جلوگیری شود تا ایجاد لکه و شوره ننماید یا در اصطلاح به صورت جذبی فرچه زنی نمایید

4-آب بند نمودن ملات گچ
محصول نانو نمایی کالیمورا را به نسبت یک به چهار با آب ترکیب و مقدار لازم گچ اضافه می نماییم و سریع هم میزنیم تا یکنواخت شود سپس گچ را روی سطح اعمال می نمایید 

آب بندی کاهگل

آب بندی آب نما

آب بندی گچ

مواد آب بندی نانو

آب بندی سرویس بهداشتی کاهگلی

آب بندی نمای ساختمان کاهگلی

آب بندی نمای ساختمان گچی

آب بندی ملات گچی

آب بندی ملات کاهگلی

نانو ملاتی

نانو نمایی