ساعت
کیت پروف نانو بندکشی | بند کشی سرامیک | نانو بندکشی کالیمورا
معرفی محصول کیت پروف نانو بندکشی کالیمورا           محصول نانو بندکشی کالیمورا که از نظر ساختار فیزیکی به صورت مایع می باشد با رنگ شیری که پس از اعمال بی رنگ شده و با استفاده از نانو ذرات به ابعاد 7 نانو متر فرآوری و تولید شده است. این محصول جهت عایق کاری و بن ...
کیت پروف نانو ملاتی کالیمورا
ظهور تکنولوژی ها هریک پس از دیگری نوید بخش آن است که امورات انسان در همه جنبه های فردی و اجتماعی با سهولت بیشتری به انجام برسد و چرخ های زندگی آسانتر،سریعتر و ارزانتر و با کیفیت بالاتری بچرخند.صنعت ساختمان جزء صنایع با پیشرفت روزافزون ، از این جریان مستثنی نیست و گروه صنعتی کالیمورا با بهره گیری از ...