ساعت
مقالات
ارایه بهترین مقالات حوزه فنی مهندسی - گروه صنعتی کالیمورا
افزودنی های شیمیایی بتن
روابط عمومی گروه صنعتی کالیمورا جهت افزایش اطلاعات عمومی مهندسان عزیزاقدام به گرد آوری اطلاعات مهندسی در رسته ساختمان به شرح ذیل نموده است.با توجه به ساختار بتن مسلح و نیاز به استفاده از افزودنی ها در جهت کارآیی و استفاده از انواع افزودنی ها به اختصارگرداوری شده است و اینک گرداوری این مطالب برگرفته ...