ساعت
گروه خبري : مقالات آب بندی
تاريخ انتشار : 1396/12/28 - 12:47
كد :58

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن و نحوه اب بندی مخازن بتنی، عدم استفاده از واتراستاپ در مخزن بتنی و آب بندی با چسب

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن

گروه صنعتی کالیمورا در جهت افزایش توان اجرایی و فنی پیمانکاران و سازندگان مخازن بتنی تجربیات و اطلاعات فنی مهندسان اجرایی این شرکت را درقالب مطالب تنظیم شده در سایت این گروه قرار می دهد.

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن

گروه صنعتی کالیمورا در جهت افزایش توان اجرایی و فنی پیمانکاران و سازندگان مخازن بتنی تجربیات و اطلاعات فنی مهندسان اجرایی این شرکت را درقالب مطالب تنظیم شده در سایت این گروه قرار می دهد.

از مباحث مهم در آب بندی مخازن بتنی و سازه های بتن آرمه می توان به محل اتصال دو سطح بتنی اشاره نمود.

در اکثر سازه های بتنی در محل اتصال دوتوده بتنی چه در مقطع اتصال کف به بدنه ها و چه در مقاطع مختلف سطح بدنه ها که در دو مرحله بتن ریزی می شود عموما استفاده از نوار واتر استاپ مشاهده می گردد.

با توجه به ساختار بتن و عدم چسبندگی بتن به سطوح پلیمری و پلاستیکی عملا در این نقاط با عدم یکپارچگی بتن مواجه می شویم و علاوه بر آن اجرای ضعیف و غیر تخصصی این نوارها باعث ایجاد نقاط ضعف حساسی در سیستم سازه ها و مخازن بتنی می شود.

به طوری که جبران این نقاط ضعف همواره با هزینه های بالاسری و دوباره کاری مواجه می شود.

نقاط ضعف آب بندی مخازن بتنی

از نقاط ضعف استفاده از نوار واتر استاپ مخصوصا در مقاطع اتصال بدنه به کف ایجاد مقطعی غیر یکنواخت وناهمگن دربتن قسمتی از سازه است که عملا نقطه بسیار حایز اهمیت از نظر آب بندی می باشد.

و در بعضی اوقات اجرای ضعیف نوار در این قسمت ها و تا شدگی یا بیرون زدگی نوار از سطح بتن مشکل اساسی نظر آب بندی محسوب می شود.

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن

از مهمترین عوامل در افزایش کیفیت آب بندی مخازن بتنی یکپارچگی و مقاومت بتن در برابر تنش ها و نیروهای وارده از سوی آب به سازه می باشد که اگر سازه اجرا شده توان تحمل این نیروها را داشته باشد کلیتا نیازی به استفاده از یک ساختار متفاوت و بلااستفاده نمی باشد.

همواره مقاطع بتنی کرمو در سازه های بتنی مشهود است که با تخریب و ترمیم این نقاط و استفاده از آب بندهای نانویی مشکل این نقاط به صورت صدرصد حل می شود.

با توجه به نکات گفته شده در بالا و اینکه در اکثر سازه های بتنی استفاده از نوار واتر استاپ به صورت یک مقطع خطی می باشد عملا با اجرای این بخش ایجاد یک مقطع ناهمگن و یکپارچه ایجاد می شود که در صورت بروز مشکل نیز قابل حل و جبران نمی باشد.

استفاده از نوار واتر استاپ معمولا در صنعت ساختمان سازی در ایجاد درزهای انبساط و انقباض مرسوم بوده و با توجه به ضریب الاستیته این مواد می تواند ساختار مناسبی برای این درزها و مقاطع باشد ولی استفاده از این ساختار متفاوت با بتن در بحث ساخت استخرها علاوه بر کاهش کیفیت آب بندی و با اجرای غیر تخصصی آن باعث ایجاد مشکلات اساسی در سازه ها و مخازن بتنی می شود.

استفاده از مکمل های بتن در جهت ایجاد ساختار متراکم و چسبندگی نقاط اجرا شده به نقاط اجرایی جدید می تواند راه حل مناسبی در جهت افزایش کیفیت اب بندی و همچنین ایجاد یک ساختار متراکم باشد.

به طوری که نانو مکمل های بتن با ایجاد یک ساختار هم خانواده چسبندگی بسیار مناسبی بین دو مقطع بتنی ایجاد می نماید و همچنین با شکست ساختار خطی مقاطع بتن می توانداز کاهش مقاومت سازه های بتنی نیزجلوگیری کند.

گروه صنعتی کالیمورا در جهت افزایش توان اجرایی و فنی پیمانکاران و سازندگان مخازن بتنی تجربیات و اطلاعات فنی مهندسان اجرایی این شرکت را درقالب مطالب تنظیم شده در سایت این گروه قرار می دهد.

از مباحث مهم در آب بندی مخازن بتنی و سازه های بتن آرمه می توان به محل اتصال دو سطح بتنی اشاره نمود.

در اکثر سازه های بتنی در محل اتصال دوتوده بتنی چه در مقطع اتصال کف به بدنه ها و چه در مقاطع مختلف سطح بدنه ها که در دو مرحله بتن ریزی می شود عموما استفاده از نوار واتر استاپ مشاهده می گردد.

با توجه به ساختار بتن و عدم چسبندگی بتن به سطوح پلیمری و پلاستیکی عملا در این نقاط با عدم یکپارچگی بتن مواجه می شویم و علاوه بر آن اجرای ضعیف و غیر تخصصی این نوارها باعث ایجاد نقاط ضعف حساسی در سیستم سازه ها و مخازن بتنی می شود.

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن

به طوری که جبران این نقاط ضعف همواره با هزینه های بالاسری و دوباره کاری مواجه می شود.

از نقاط ضعف استفاده از نوار واتر استاپ مخصوصا در مقاطع اتصال بدنه به کف ایجاد مقطعی غیر یکنواخت وناهمگن دربتن قسمتی از سازه است که عملا نقطه بسیار حایز اهمیت از نظر آب بندی می باشد.

و در بعضی اوقات اجرای ضعیف نوار در این قسمت ها و تا شدگی یا بیرون زدگی نوار از سطح بتن مشکل اساسی نظر آب بندی محسوب می شود.

از مهمترین عوامل در افزایش کیفیت آب بندی مخازن بتنی یکپارچگی و مقاومت بتن در برابر تنش ها و نیروهای وارده از سوی آب به سازه می باشد که اگر سازه اجرا شده توان تحمل این نیروها را داشته باشد کلیتا نیازی به استفاده از یک ساختار متفاوت و بلااستفاده نمی باشد.

همواره مقاطع بتنی کرمو در سازه های بتنی مشهود است که با تخریب و ترمیم این نقاط و استفاده از آب بندهای نانویی مشکل این نقاط به صورت صدرصد حل می شود.

آب بندی مخازن بتنی با چسب بتن

با توجه به نکات گفته شده در بالا و اینکه در اکثر سازه های بتنی استفاده از نوار واتر استاپ به صورت یک مقطع خطی می باشد عملا با اجرای این بخش ایجاد یک مقطع ناهمگن و یکپارچه ایجاد می شود که در صورت بروز مشکل نیز قابل حل و جبران نمی باشد.

استفاده از نوار واتر استاپ معمولا در صنعت ساختمان سازی در ایجاد درزهای انبساط و انقباض مرسوم بوده و با توجه به ضریب الاستیته این مواد می تواند ساختار مناسبی برای این درزها و مقاطع باشد ولی استفاده از این ساختار متفاوت با بتن در بحث ساخت استخرها علاوه بر کاهش کیفیت آب بندی و با اجرای غیر تخصصی آن باعث ایجاد مشکلات اساسی در سازه ها و مخازن بتنی می شود.

استفاده از مکمل های بتن در جهت ایجاد ساختار متراکم و چسبندگی نقاط اجرا شده به نقاط اجرایی جدید می تواند راه حل مناسبی در جهت افزایش کیفیت اب بندی و همچنین ایجاد یک ساختار متراکم باشد.

به طوری که نانو مکمل های بتن با ایجاد یک ساختار هم خانواده چسبندگی بسیار مناسبی بین دو مقطع بتنی ایجاد می نماید و همچنین با شکست ساختار خطی مقاطع بتن می توانداز کاهش مقاومت سازه های بتنی نیزجلوگیری کند.

تعداد بازديد : 1488
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*