cal
ساعت
گروه خبري : مقالات آب بندی
تاريخ انتشار : 1396/08/30 - 15:30
كد :20

عایق کاری ساختمان

به همراه پیدایش مصالح ساختمانی جدید که نسبت به مصالح قدیمی مقاوم ترند‌، ابعاد اعضا‌ی ساختمانی از جمله ضخامت جدار خارجی ساختمان‌ها (یعنی دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها یا پوسته ساختمان‌) کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال این کاهش، تبادل حرارتی، از پوسته خارجی آسان‌تر صورت می‌گیرد. در کشورهای صنعتی ...

عایق کاری ساختمان

سرمايه گذاري در تهيه عايق 

به همراه پیدایش مصالح ساختمانی جدید که نسبت به مصالح قدیمی مقاوم ترند‌، ابعاد اعضا‌ی ساختمانی از جمله ضخامت جدار خارجی ساختمان‌ها (یعنی دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها یا پوسته ساختمان‌) کاهش چشمگیری داشته است. به دنبال این کاهش، تبادل حرارتی، از پوسته خارجی آسان‌تر صورت می‌گیرد. در کشورهای صنعتی که تولید انرژی و گرما گران تمام می‌شود، با تعبیه عایق حرارتی در پوسته ساختمان‌ها، مقاومت حرارتی آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. ولی در کشور ما به دلیل ارزانی سوخت و وجود منابع سرشار نفت و گاز‌، مسئله عایق کاری حرارتی ساختمان‌ها از نظر دور مانده است‌. عایق کاری‌ ساختمان‌ها در اقلیم‌های گرم نیز سبب کاهش بار تبرید و در نتیجه کاهش مصرف برق در فصول گرم خواهد شد‌.

تقلیل سرمایه گذاری در تأسیسات تهویه و شوفاژ، جلوگیری از تعریق بخار در سطح داخلی پوسته ساختمان‌ها در نواحی مرطوب از دیگر نتایج عایق کاری حرارتی است‌. ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از انرژی خورشید برای گرمایش در فصول سرد نیز مستلزم عایقکاری حرارتی است و تقریباً بدون آن عملی نخواهد بود. میزان صرفه جو‌یی در انرژی و کاهش آلودگی محیط و تقلیل سرمایه گذاری در تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و کیفیت عایق بودن ساختمان دارد‌. در برخی کشورهای صنعتی با اعمال روش‌های نو در عایقکاری حرارتی ساختمان‌ها، به نتایج شگفت انگیزی رسیده‌اند.

شناخت ضرایب متداول در عایق کاری ساختمان

ضریب هدایت حرارتی یا گرمایی (Termal Conductivity)

عبارت است مقدار انرژی گرمایی که ماده می تواند در واحد ضخامت و در واحد زمان و در دمای مشخصی، از خود عبور دهد. هرچه ضریب هدایت گرمایی کمتر باشد، نشان می دهد که ماده قابلیت انتقال انرژی گرمایی کمتری داشته و بیشتر برای عایق مناسب است. واحد ضریب انتقال حرارت در سیستم متریک W/m 0K ) وات بر متر درجه کلوین) می باشد. ضریب انتقال حرارت را با k نشان می دهند.

ضریب مقاومت حرارتی

ضریب مقاومت حرارتی عکس ضریب هدایت حرارتی است و برای سادگی در محاسبات بسیاری از اوقات به جای k از معکوس k استفاده می‌کنند.

مقاومت حرارتی

مقاومت حرارتی یا R مقدار مقاومت در مقابل جریان حرارت در یک نوع مصالح یا ترکیبی از چند مصالح با ضخامت معین است. مقاومت حرارتی هر نوع مصالح با ضخا‌مت معین از ضرب کردن ضریب یک بر k در ضخامت آن به دست می‌آید. هرگاه ترکیبی از چند نوع مصالح داشته باشیم که به صورت لایه‌های موازی روی هم قرار گرفته باشند، مثلاً دیواری آجری با اندودهای داخلی و خارجی آن، کل مقاومت این دیوار معادل مجموع مقاومت‌های آجرچینی و اندودهای طرفین آن خواهد بود.

میزان انتقال حرارت

ضرایب R ، K و ضریب مقاومت حرارتی، هر سه بستگی به درجه حرارت سطح مصالح دارد که اندازه گیری آن بسیار دشوار است. ولی درجه حرارت محیط داخلی و خارجی را به آسانی می‌توان اندازه گرفت‌. در فصول سرد، گرمای فضای داخل ساختمان نخست به سطح پوسته خارجی آن وارد شده و سپس از میان جدار عبور کرده و از سطح خارجی پوسته به محیط خارج منتقل می‌شود.

به طوری که ملاحظه می‌شود علاوه بر قسمت‌های مختلف پوسته، سطوح داخلی و خارجی آن نیز در برابر عبور گرما مقاومت می‌کنند. مقاومت سطوح داخلی دیوارها، کف‌ها و سقف‌ها در برابر عبور گرما تقریباً مقادیری ثابت هستند‌، ولی مقاومت سطوح خارجی دیوارها و بام‌ها متغیر بوده و بستگی به عواملی مانند نوع مصالح، ارتفاع طبقه و محل احداث ساختمان دارد.

میزان عایق کاری ساختمان

میزان عایق کاری ساختمان در اقلیم‌های مختلف متغیر بوده و به درجه حرارت محیط خارج ساختمان بستگی دارد. در مناطق سردسیر حداقل درجه حرارت در زمستان و در مناطق گرمسیر حداکثر درجه حرارت در تابستان، تعیین کننده میزان عایق کاری هستند‌. مقادیر عایق کاری که در طراحی و محاسبات حرارتی ساختما‌ن‌ها در کشورهای صنعتی منظور می‌شود، در مقررات و آیین نامه های ساختمانی هر کشور برای سقف‌ها، دیوارها و کف‌ها تعیین شده و در برخی از کشورها رعایت این مقادیر برای سازندگان اجباری است.

انواع عایق حرارتی از نوع ظاهری

            عایق‌های انباشتنی

این عایق به دو صورت الیافی یا دانه مرکب وجود دارد. الیاف شامل:پشم شیشه، پشم سنگ و... دانه‌ها از مواد مصرفی منبسط شده مانند:پرلیت، پلی استایلین و... از این نوع عایق در داخل ملات‌ها به عنوان دانه بندی استفاده می‌شود.
           

عایق پتویی

 این عایق از جنس پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره، پشم چوب و پشم حیوانات در ضخامت‌های متفاوت تا ۱۰۰ میلی‌متر و به عرض‌های مختلفی بریده می‌شوند. این نوع عایق‌ها برای عایق کاری مخازن و لوله‌ها استفاده می‌شود.

            عایق‌های قطعه‌ای

این نوع عایق از نظر مصالح مشابه عایق‌های پتویی هستند ولی طولشان کمتر. برخی از آنها پوشش کاغذی دارند که در دو لبه به صورت نوار روی قطعات را می‌پوشانند وئ نصب آنها را در قاب آسان تر می‌کنند. این نوع عایق در بین دیوارها و پشت مصالح استفاده می‌شود.

            دال‌های عایق

دال‌های عایق به صورت قطعات سخت ساخته می‌شوند و ابعاد آنها تا حدودی از عایق‌های قطعه‌ای کوچکتر است. گاهی اوقات به صورت چند لایه ساخته می‌شوند.
            عایق‌های منعکس کننده: معمولاً از سطوح فلزی ساخته می‌شوند و ممکن است با پشت بند یا بدون آن به کار روند.

            عایق‌های پاشیدنی

از اختلاط تارها یا سایر مصالح ریزدانه و متخلخل با انواع ماده تهیه می‌شوند. این مواد چسبنده به مناسبت کاربری آن انتخاب میشوندو در نقاطی از ساختمان که شکل یا وضع قرار گرفتن عناصر به ترتیبی است که استفاده از آن‌ها را طلب می‌کند، پاشیده می‌شود.برای عایق نمودن اجزای فلزی در برابر آتش، عایق مناسب ضد آتش را به آن می‌پاشند.
            عایق‌های کفی تزریقی در جا: از رزین‌های پلیمری ساخته می‌شوند این عایق‌ها از دو جز تشکیل شده‌اند که پس از اختلال کف تولید می‌کنند و پس از مدتی در جایی که فضای مورد نظر را پرکرده‌اند سخت می‌شوند.
           

عایق‌های ویژه

عایق‌های ویژه از انواع مصالح متخلخل و سبکند که برای مصارف به خصوصی طراحی و اجرا می‌شوند.


انواع مصالح عایق حرارتی

            الیاف معدنی: این ماده از خرد کردن دانه بندی سنگ آتش فشانی دیر ذوب ساخته می‌شود. پشم معدنی از لحاظ ابعاد پایدار است و علاوه بر غیر نم گیر و بی‌بو بودن امکان رشد قارچ یا کپک را فراهم نمی‌سازد. در ضمن، این ماده اشتعال ناپذیر، عایق خوب حرارت و صوت است.
              پشم شیشه: عبارت است از الیاف بسیار نازک تارهای شیشه که تقریباً به هم متصل اند. این الیاف را پس از سرد شدن با همدیگر دسته می‌کنند و روی کاغذ کرافت، سربی، قیری یا تور الیاف دار قرار می‌دهند. خصوصیات این مواد اشتغال ناپذیر و پایداری ابعاد، بی بویی و غیر نم گیری است.
            پشم سنگ: متداول ترین و سالم ترین عایق حرارتی است و منشا آن سنگ‌های آذرین می‌باشد.
            شیشه اسفنجی: این ماده با استفاده از شیشه خالص که تا بیست برابر حجم خود منبسط می‌گردد و به صورت صفحات صلب و اسفنجی عایق بندی تبدیل می‌شود. خصوصیات آب جذب نمی‌کند، غیر اشتغال است، در مقابل جانوران موذی مقاوم است و از نظر ابهاد پایدار و از مقاومت فشاری خوبی برخوردار است.
            پرلیت: این کانی منشا آتش فشانی دارد و با کمی آب ترکیب شده است.
            تخته‌های فیبری: این ماده اولین عایق حرارتی ساختمان است که از فشرده کردن پشم نمد و دیگر الیاف گیاهی به صورت تخته‌های صلب ساخته می‌شود.
            تخته چوب پنبه فشرده: از فشرده کردن دانه‌های چوب پنبه توسط صمغ طبیعی آن در کنار هم تولید می‌شود.
            پلاستیک‌ها


انواع عایق‌های حرارتی از نظر جنس

            پشم شیشه: این ماده با وزش بخار آب بر روی الیاف تهیه شده از شیشهٔ مذاب تهیه می‌شود. جرم مخصوص آن بین 8 تا 140 کیلوگرم بر متر مکعب و حداکثر درجه حرارت کار آن 600 درجهٔ سانتی گراد است.
            پشم معدنی: عایق پشم معدنی با وزش بخار آب روی الیاف تهیه شده از سنگ آهک خاک رس دار گداخته یا سربارهٔ ذوب آهن تهیه می‌شود. برای عایق کاری دمای پایین، پشم معدنی به وسیلهٔ یک ورقهٔ کاغذ قیر اندود پوشیده می‌شود. برای دمای بالا، از پشم معدنی مجهز به ورق آلومنیمی یا توری گالوانیزه استفاده می‌شود.
            پشم سنگ: این عایق از سنگ‌های طبیعی سیلیس دار ساخته می‌شود. پشم سنگ از عبور الیاف سنگ مذاب از میان بخار آب یا هوای گرم ساخته می‌شود. دمای حد کاربرد آن ۸۵۰ درجه سانتی گراد است. کاربرد پشم سنگ، مانند پشم معدنی است.

انواع عایق‌های حرارتی از نظر عملکرد

            عایق همرفتی حرارت: عایق همرفتی حرارت، عایقی است که از انتقال حرارت به روش همرفتی از یک جدار به جدار دیگر جلوگیری می‌کند. اگر سطوح تبادل کنندهٔ حرارت ساختمان، مانند دیوارها، سقف، کف، در و شیشهٔ پنجره‌ها را به صورت دو جداره بسازیم، از انتقال حررت توسط این جداره‌ها، به روش هدایت به میزان بسیار زیادی کاسته می‌شود، چون ملکول‌های این دو جدار یا در تماس با یک دیگر نیستند یا این که بسیار کم با هم در تماس هستند. در مورد پنجره‌ها برای جلوگیری از نفوذ گرما باید از شیشه‌های دو جداره یا سه جداره استفاده کرد. در شیشه‌های دو جداره، در بین دو سطح شیشه، لایه هوایی وجود دارد. همچنین در شیشه‌های سه جداره، در وسط سه سطح، دو لایه هوایی وجود دارد. با وجود این که شیشه‌های دو لایه و سه لایه مانع خوبی بر سر راه عبور گرما به طریق هدایت هستند، ولی از نظر تشعشع و عبور اشعهٔ آفتاب، مانعی محسوب نمی‌شوند.


            عایق تشعشعی حرارت: عایقی است که از جذب اشعهٔ حرارتی به وسیلهٔ جسم جلوگیری کرده، آن را منعکس می‌کند. آلومنیم ۹۵ درصد، اشعهٔ حرارتی را منعکس می‌کند.


            عایق‌های حرارتی منعکس کننده: عایق های منعکس کننده از سطوح فلزی و نظایر آن ساخته می‌شوند و ممکن است بدون پشت بند یا با پشت بند به کار روند. میزان گرمابندی عایقهای منعکس کننده بر خلاف سایر عایقها، به ویژگیهای سطحی عایق، فاصله هوایی و اختلاف درجه حرارت بستگی دارد. در مورد عایقهای منعکس کننده، نکته مهم این است که فاصله هوایی حداقل ۲۰ میلی‌متر رعایت شود. این عایقها چنانچه به نحو شایسته‌ای نصب شوند، می‌توانند به عنوان لایه بخاربندی (Vapor Barrier) نیز به کار روند.

عایق رطوبتی: نفوذ رطوبت به داخل عایق‌های هدایتی، باعث کاهش خاصیت عایقی آن‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این نفوذ، در عایق‌های سطوح ساختمانی (نظیر دیوار، سقف و کف) و عایق لوله‌های حامل سیال گرم و همچنین برای جلوگیری از تماس رطوبت زمین با لوله‌های فلزی، باید از عایق‌های رطوبتی استفاده گردد. عایق‌های رطوبتی موادی هستند که از نفوذ رطوبت از یک طرف به طرف دیگر، جلوگیری می‌نمایند. مانند اجسامی که آغشته به قیر شده باشند مانند گونی، کاغذ و همچنین مواد لاستیکی، پلاستیکی. به عنوان مثال روی عایق‌های پشم شیشه، پشم معدنی و پشم سنگ را گاهی اوقات با کاغذ یا پارچهٔ قیر اندود و همچنین مواد لاستیکی و پلاستیکی می‌پوشانند تا از نفوذ رطوبت جلوگیری شود.


انواع عایق حرارتی از نظر شکل و نحوهٔ استفاده

            عایق‌های حرارتی کفی ترزیقی درجا: عایق های کفی تزریقی درجا یا توده‌های متخلخل، از رزین‌های مایع مصنوعی ساخته می‌شوند. دو جزء تشکیل دهنده عایق، هنگام مخلوط شدن، کفی تولید می‌کنند که پس از مدتی سخت شده و فضای تزریق شده را در بر می‌گیرند.
            عایق‌های حرارتی پتویی: این عایقها از پشم سنگ، پشم شیشه، پشم سرباره، پشم چوب، پنبه، پشم حیوانات در ضخامتهای متفاوت تا ۱۰۰ میلی‌متر، تهیه و به عرضهای مختلف بریده می‌شوند و گاهی دارای پوششی از ورقه آلومینیوم یا کاغذ صنعتی (کرافت) هستند.
            عایق‌های حرارتی از نوع تخته‌های عایق: تخته‌های عایق از مصالح گوناگونی مانند نی، چوب و پشم سنگ ساخته می‌شوند. تخته‌های عایق برای منظورهای مختلفی از قبیل پوشش بیرونی و درونی دیوارها و عایق سقفها به کار می‌روند.
            عایق‌های حرارتی قطعه‌ای: عایقهای قطعه‌ای، شبیه عایقهای پتویی هستند، ولی طولشان محدودتر، و معمولاً در حدود ۱٫۲۰ متر و کمتر، و ضخامتشان تا ۱۸۰ میلی‌متر می‌رسد. برخی از آنها دارای پوشش کاغذی هستند که در لبه‌ها به صورت باریکه‌ای روی قطعات را پوشانده و نصب آنها در قاب را آسان‌تر می‌شود.
            عایق‌های حرارتی موجدار: عایقهای موجدار از جنس کاغذ چند لایهٔ موجدار هستند با پاشیدن چسب بر روی این عایق‌ها لایه‌های آنها به همدیگر چسبانده می‌شوند که به افزایش استحکام آنها کمک می‌کند در حالی که در انواع دیگر با یک ورقه پوشانده می‌شوند و دارای ویژگی گرمابندی بهتری هستند.
            تاوه‌ها یا بلوک های عایق: تاوه‌ها یا بلوکهای عایق به صورت قطعات صلب ساخته می‌شوند و ابعاد آنها تا حدودی از عایقهای قطعه‌ای کمتر است. گاهی اوقات تاوه‌ها ممکن است برای استحکام بیشتر به صورت دو لایه و بیشتر به هم چسبانده شوند. تاوه‌ها از مصالحی چون چوب پنبه، خرده چوب وسیمان، پشم سنگ با یک ماده چسباننده، ورمیکولیت با قیر، کف شیشه، بتن متخلخل (کفی یا گازی)، پلاستیکهای متخلخل، لاستیک سخت متخلخل، بتن سبک دانه از انواع پرلیتی، ورمیکولیتی یا پوکه رسی ساخته می‌شوند.
            ‌عایق‌های پاشیدنی: عایق‌های پاشیدنی از مخلوط کردن تارها یا مصالح متخلخل با یک چسب، ساخته شده و بر روی سطوح مورد نظر پاشیده می‌شوند. این عایق ها در نقاطی از ساختمان به کار می‌روند که شکل یا وضع قرار گرفتن‌ اجزای ساختمانی‌، استفاده از آنها را ایجاب می‌نماید‌. معمول‌ترین مصالح، مخلوط‌هایی از آزبست، پرلیت، ورمیکولیت یا پوکه رسی با دوغاب سیمان و در برخی موارد با دوغاب گچ است. کف پلی اورتان نیز ممکن است بعضی اوقات در چند مرحله پاشیده شود.

ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول مصالح عایق کاری ساختمان

مواد و مصالح عایق حرارتی، باید از نظر شکل ظاهری یکنواخت و بدون عیب باشند. این مصالح باید عاری از موادی باشد که در اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شوند یا مورد حمله حشرات و میکروارگانیسم‌ها قرار گیرند و به استحکام و کیفیت آنها لطمه وارد شود. مقاومت فشاری، برشی، کششی، وزن ویژه، جذب آب، تخلخل، قابلیت هد‌ایت حرارتی، پایداری در برابر هوازدگی، بخار آب، حمله موجودات زنده و قابلیت حمل مصالح عایق حرارتی که در معرض عوامل گوناگون قرار می‌گیرند‌، باید با استانداردهای مربوطه تطابق نماید‌. در مناطق مرطوب حتی المقدور‌، باید از عایق‌هایی استفاده شود که جذب آب آنها کم باشد و در غیر این صورت باید با لایه‌های بخاربند به نحو مناسب از نفوذ رطوبت به آنها جلوگیری نمود، زیرا عایق مرطوب کیفیت خوبی ندارد.

عایق حرارتی، صوتی، رطوبتی کالیمورا:

هر ساله بر اثر ورود رطوبت و آب به داخل و یا نفوذ آن به درون اجزا ساختمانی ضررهای هنگفتی وارد آمده و تاثیرات نابود کننده ای بر روی سازه ساختمان ها به وجود می آید. چوبها می پوسند ، فلزات دچار زنگ زدگی می شوند. از جمله تاثیرات دیگر هجوم رطوبت و ماندگاری آن ، ظهور حشرات و قارچها در ساختمان می باشد. روکشهای گچی دیوارها متورم می شوند.اگر سرمای هوا به درجه ی مناسبی برسد.
یخبندان موجبات تخریب اکثر مصالح را فراهم می آورد. آبی که به داخل مصالح ساختمان نفوذ کرده است ، پس از منجمد شدن منبسط می گردد، و آب منبسط شده مصالح را خرد و فرسوده می کند. این پدیده را در اجزا نمای ساختمان مانند سنگ ، آجر یا اندود ها بیشتر مشاهده می کنیم. رطوبت به دو طریق به دیوار تاثیر می گذارد: اول جذب رطوبت موجود در خاک و دومی تاثیر رطوبت ناشی از بارندگی . بدترین خرابیها در مورد دیوارهایی که فاقد درپوش هستند رخ می دهد. نقص در اجرای بامها و یا درپوش روی دیوارها به مرور و به صورت متوالی ساختمان را چنان فرسوده می کند که تا مرز تخریب کامل ساختمان را تهدید می کند.

چگونگی جذب رطوبت توسط دیوار

همه ی مصالح بنایی تا حدودی متخلخل هستند و آب را به داخل خود جذب می کنند. این آب به همراه املاحی که در آن محلول هستند موجبات تخریب دیوار را فراهم می کنند.

آب از سه طریق جذب دیوار می گردد.

الف: نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی دیوار
ب: نفوذ رطوبت از طریق بدنه ی دیوار
ج: نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار

راه حل:

شما می توانید با استفاده از عایق حرارتی،صوتی و رطوبتی و دیگر عایق های رطوبتی ما از تمامی این مشکلات رها بشوید. نانو عایق ما جدیدترین عایق حرارتی تولید شده در جهان است که با استفاده از فناوری نانو تولید می شود و دارای کمترین میزان انتقال حرارت در میان تمام عایقهای موجود است . این عایق حفاظ مناسبی جهت جلوگیری از انتقال هر سه نوع گرما، شامل تشعشع، جابجایی و همرفتی، صوت و رطوبت می باشد .ضد حریق و نسوز، ضد آب و دارای ساختار سلولی بسته، عایق صوتی (جاذب صدا)، دارای ساختار سلولی بسته، عمر مفید بسیار بالا، مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی، ضریب انتقال حرارت بسیار ناچیز، سرعت بالا در نصب و اجرا، محافظت در برابر خوردگی بین عایق و لوله (فلز)، دوستدار محیط زیست، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

توضیحات عایق حرارتی صوتی و رطوبتی کالیمورا

کلیپ های در مورد عایق حرارتی صوتی و رطوبتی کالیمورا

 

تعداد بازديد : 3471
نظرات كاربران :