cal
ساعت

بندکشی سرامیک دوغابی یا خمیری؟

برای رفع مشکل نم و رطوبت در سطوح کاشی کاری شده هرچقدر مواد را به صورت دوغابی استفاده کنید کیفیت کار شما بهتر خواهد بود.
دوغابی استفاده کردن باعث می‌شود تا فضاهایی که در زیر کاشی و سرامیک خالی هستند با حرکت آب به زیر آن توسط دوغاب کاملاً پر شود و مشکل نم و رطوبت کاملاً برطرف شود. حسن دیگر استفاده از دوغاب این است که کاشی وسرامیک از زیر کاملا در گیر باشندو بند های کاشی و سرامیک که در اثر گذر زمان و همچنین شستشوی مداوم دچار تخریب نشوند.