cal
ساعت

بلوکاژ رو چطور اجرا کنیم ؟

اجرای بلوکاژ باعث جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت به سازه می شود.
درون ظرف بزرگی یک لوله قرار می دهیم و سپس یک طرف آن را با ریختن سنگ های ریز و درشت و سمت دیگر ریختن سنگ های ریز و درشت همراه با خاک میریزیم سپس درون لوله مقداری آب میریزیم همانطور که در این ویدیو مشاهده می کنید متوجه میشوید در آن قسمتی که خاک و سنگ با هم ریخته شده اند مقدار خاکی که وجود داشته باعث شده تا کم کم نم و رطوبت به سطح برسد اما در سمت دیگر که فقط سنگ بوده است آب تا حدی نفوذ داشته است.
‏ پس اجرای صحیح بلوکاژ در داشتن سازه خوب خیلی مهم است.