cal
ساعت

عايق كاري نما آجري (بندكشي)

یکی از مشکلات نمای آجری  جاذب آب بودن است که می‌تواند باعث شور شدن و لکه شدن و تخریب نمای ساختمان میشود.
۸۰ درصد مشکل نماها مربوط به بند کشی غیر اصولی است زیرا از طریق همین بندکشی نم و رطوبت زیادی وارد ساختمان می‌شود.
امروزه می‌توان از رنگ های معدنی یا پیگمنت ها همراه با مواد  نانو استفاده کرد زیرا هزینه کمتری دارد و باعث کارایی بالایی می شود.
در بحث عایق کاری استفاده از تم رنگی هیچ گونه محدودیتی ندارد.
روش درست کردن خمیر بند کشی در نماهابه این صورت است که ۱ یک لیتر آب را با یک لیتر مواد نانوبندکشی ترکیب کرده و در ظرف دیگر یک واحد سیمان سفید را با ۳ واحد پودر سنگ ترکیب می کنیم.
برای مقاوم سازی خمیر بندکشی در مقابل ضریب انبساط و انقباض و جمع شدگی از الیاف پلی پرولینن استفاده می کنیم.
 به ازای هر یک کیلو سیمان یک گرم از این الیاف را در پودر استفاده می کنیم و با دریل خوب مخلوط میکنیم تا پراکندگی خوبی داشته باشد سپس با محلولی که از قبل آماده کردیم با هم ترکیب می کنیم تا خمیر بندکشی به دست آید دقت کنید وزن الیاف استفاده شده در این خمیر یک هزارم وزن سیمان است.
اگر می خواهید از تم رنگی هم استفاده کنید به ازای وزنی که مواد رنگی را اضافه میکنید به همون اندازه از وزن پودر سنگ کم کنید.