cal
ساعت

نحوه اجراي كاهگل سنتي

خیلی از افراد به خاطر وجود مشکلاتی از قبیل تهیه خاک رس و کاه و مواد دیگری که برای درست کردن کاهگل لازم است از اجرای کاهگل به عنوان نمای ساختمان خودداری می کنند.
محصول کاهگل سنتی کالیمورا دو جزئی است. یه لیتر مایع مکمل دارد که حاوی پلیمر و نانو ذرات سیلیس است.از مایع مکمل برای مقاوم سازی نما در مقابل شرایط محیطی  استفاده می شود و چسبندگی و مقاومت دمایی بالایی دارد.
۱ لیتر مایع مکمل را با ۱۰ لیتر آب ترکیب کرده و سپس با ۲۰ کیلو پودری که ترکیبات آن خاک رس است ترکیب می کنیم و سپس خمیر به دست آمده را با ماله توسط گچ کار یا بنا اندود کاری ونصب می‌کنیم.
بعد از این که اندود کاری دونم شد یک آکاسیف را خیس کرده و بر روی سطح می کشیم تا ترک های ریزی که روی سطح موجود است از بین برود و بافت کار بهتر نشان داده شود.
بعد از این که سطح خشک شد می‌توان با محصول نانو نمایی سطح را ضد آب کرد.