cal
ساعت

چرا عایق ها لایه نشه؟

عایق ها باید به صورت جذبی باشند نه لایه ای.
در علم شیمی به چسبیدن  یک ماده به سطح  یک جسم شیمی سطح میگویندکه به دو صورت جذب فیزیکی و جذب شیمیایی به سطح می چسبند.
جذب شیمیایی به صورت اتصال دو اتم با استفاده از نیروی بسیار قوی به نام کووالانسی اتفاق می‌افتد. این پیوند پایدار است.
جذب فیزیکی به صورت اتصال مولکول ها به هم به وسیله نیروی واندروالسی که یک نیروی ضعیف است اتفاق می افتد برای مثال اگر چند تکه یخ را در کنار هم بگذاریم با این که به وسیله نیروی واندروالسی به هم چسبیده اند اما با کوچکترین فشاری از هم جدا می‌شوند. 
برای عایق کاری باید به عمق نفوذ دقت کنیم زیرا با توجه به خاصیت مویینگی هرچه عمق نفوذ بیشتر باشد کیفیت و کارایی سازه بالاتر می رود.
در اثر نفوذ فرایند پیرسازی اتفاق می‌افتد. نانو کپسول ها که نانو پلیمر ها را تشکیل می دهند پاره می‌شوند و مواد نانوایی داخل آن  به عمق سازه نفوذ و سپس نشست و رسوب می کنند.
از طرف دیگر کپسول های پاره شده به وسیله نیروی کوالانسی و هم میچسبند و شبکه عظیم پلیمری را تشکیل می دهند ولی اتصال این شبکه پلیمری با سازه به وسیله نیروی واندروالسی اتفاق می افتد.
در نظر داشته باشید با توجه به این که نیروی واندروالسی یک نیروی کاملا ضعیف است پس چگونه این شبکه پلیمری به سازه متصل شده است؟
ا-اگر تعداد خیلی زیادی از نیروی واندروالسی در کنار هم قرار بگیرندیک نیروی بسیار قوی میشوند و همین مورد باعث اتصال سازه و شبکه پلیمری به هم شده است.
۲- تشکیل ساختار شاخه گوزنی در عمق سازه : تا زمانی که آن قسمت از سازه را جدا نکنیم آن خاصیت عایق رطوبتی از بین نمی رود.

این ویدئو رو حتما ببین

آدرس سایت:
‌‌‌‌www.kalimoura.com

شماره های تماس:
۰۲۱۲۸۴۲۳۵۴۴
۰۹۱۲۹۱۵۵۴۹۸
۰۹۱۲۷۳۱۷۹۴۷

کالیمورا در شبکه های اجتماعی:
t.me/nanokalimoura
https://www.instagram.com/KALIMOURA.OFFICIAL
تعداد بازديد :
نظرات كاربران :