ساعت
 

گروه صنعتی کالیمورا

در زمینی به مساحت 7000 متر مربع و زیربنای 2500 متر مربع که شامل سوله های تولید و انبار مواد اولیه و تولیدی می باشد و همچنین فضای آموزشی و اداری و تحقیقاتی به مساحت 100 متر مربع و فضای کارگاهی و پشتیبانی و مجموعا 2000 مترمربع فضای سبز در شهرک صنعتی اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده است.
 

گروه صنعتی کالیمورا

نانو بندکشی کالیمورا

نانو ملاتی کالیمورا

نانو نمایی کالیمورا

نانو مکمل بتن کالیمورا

نانو عایق حرارتی کالیمورا

نانو عایق رطوبتی کالیمورا

نانو عایق صوتی کالیمورا