ساعت

عایق حرارتی صوتی و رطوبتی نانو کالیمورا

محصول نانو عایق صوتی حرارتی و رطوبتی گروه صنعتی کالیمورا
تست محصول ضد آتش کالیمورا
تست کاهش صدا وصوت محصول سه کاره (حرارتی،صوتی و رطوبتی) نانو کالیمورا
اجرا مرحله اول عایق سه کاره (حرارتی صوتی و رطوبتی) کالیمورا بر روی پشت بام
شیوه اجرا نانو عایق سه کاره کالیمورا بر روی چوب جهت جلوگیری از تبادل دما ،صوت و رطوبت به عنوان پارتیشن اداری
روش اجرا عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی نانو کالیمورا
نانو عایق حرارتی صوتی و رطوبتی کالیمورا
تست انتقال حرارت عایق صوتی حرارتی رطوبتی کالیمورا
عایق کردن تانکر قیر با محصول نانو عایق حرارتی صوتی و رطوبتی مجری برادران شفیعی(شرکت سیازر)
اجرا عایق حرارتی صوتی و رطوبتی نانو کالیمورا بر روی تانکر حمل قیر برای جلوگیری از سرد شدن قیر
چسباندن راحت گچ بر روی عایق حرارتی صوتی و رطوبتی نانو کالیمورا
مقایسه عایق حرارتی صوتی و رطوبتی کالیمورا با دیگر عایق ها دیگر همچون پشم سنگ و پشم شیشه در برابر اسید
تست آبگریزی عایق حرارتی صوتی و رطوبتی کالیمورا
تست عایق حرارتی صوتی و رطوبتی در برابر انتقال حرارت هزار درجه